info@ecoraw.eu +420 734 768 502

Inject Config

konfigurátor injektovaných kotvicích systémů

Konfigurátor injektovaných kotvicích systémů Spiral Anksys® od společnosti ECORAW® je základním nástrojem pro orientační návrh upevnění zateplovacích systémů. Pro generování návrhu dle vaší konfigurace není vyžadován název/místo objektu. Uvedené údaje nejsou archivovány, ani dále zpracovávány.

Za využití údajů konfigurátoru je plně odpovědná osoba, která ho používá. Výstup konfigurátoru není ověřován výpočtem a je pouze orientační. Realizace technologií ETICS s využitím injektovaných kotvicích systémů Spiral Anksys® je podmíněna znalostí této specifické technologie, která musí by být prováděnavýhradně osobami proškolenými a způsobilými k navrhování a aplikaci těchto systémů. Realizační firmy musí být držiteli platného Osvědčení o proškolení.