info@ecoraw.eu +420 734 768 502

Inject Calc | statické posouzení nosné způsobilosti ETICS

INJECT CALC společnosti ECORAW je určen k návrhu a statickému posuzování nosné způsobilosti zateplovacích systémů (ETICS). Obsahem kalkulátoru je návrh upevnění nových zateplovacích systémů, servisní ukotvení staticky nestabilních izolací, zdvojování zateplovacích systémů a fixace izolací s vysokým lícním zatížením obklady a konstrukcemi. Výpočet a vyhodnocení zahrnují návrh upevnění, statické posouzení izolačních vrstev vůči vlastní váze a účinkům sání větru, zohlednění deformací při horizontálním a vertikálním zatížení a pokyny pro realizaci.

Inject Calc je využíván autorizovanými statiky a smluvními partnery ECORAW. V případě vašich poždavků na posouzení vašich skladeb a projektů a následného zpracování statických posouzení nás prosím kontaktujte.